Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
( szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 346-12-15 )

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH [pdf]

WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU [pdf]

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH [pdf]


PRZYKŁAD WNIOSKU - NARADA KOORDYNACYJNA [doc] PRZYKŁAD WNIOSKU - NARADA KOORDYNACYJNA [pdf]
Ewidencja gruntów i budynków
( szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 346-12-07, 22 346-12-14, 22 346-12-11 )

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK [pdf]


WNIOSEK - WYPIS/WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW [pdf]

WNIOSEK O ZGŁASZANIE ZMIAN DANYCH - SPADEK [pdf]

WNIOSEK O ZGŁASZANIE ZMIAN DANYCH - UJAWNIENIE LOKALI [pdf]

WNIOSEK O ZGŁASZANIE ZMIAN DANYCH - UMOWY DZIERŻAWY [pdf]

WNIOSEK O ZGŁASZANIE ZMIAN DANYCH - POZOSTAŁE [pdf]

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O GOSPODARSTWIE ROLNYM [pdf]

PODPISYWANIE/ODCZYTYWANIE DOKUMENTÓW PRZEZ PROFIL ZAUFANY