URUCHOMIENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH 2014-07-22
INFORMACJA W dniu 23.07.2014r. (środa), o godzinie 8:00 uruchomiony zostanie system elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych za pośrednictwem serwisu ePODGiK. W związku z koniecznością pobrania opłaty za materiały przed ich udostępnieniem (ustawa z dnia 5 czerwca 2014r., o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), niezbędne stało się umożliwienie dokonywania płatności elektronicznych „czasu rzeczywistego”, co realizowane będzie za pośrednictwem usługi PayByNet, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (KIR S.A.) Wysokość opłaty Prowizja dla KIR S.A. do 100,00 zł 0,99 zł 100,01 – 300,00 zł 1,99 zł 300,01 – 1000,00 zł 2,99 zł 1000,01 – 5000,00 zł 4,99 zł 5000,01 – 10000,00 zł 9,99 zł Tabela prowizji za usługę: Uruchomienie serwisu po tak długiej przerwie może spowodować jego zblokowanie przez nadmierną liczbę zgłaszanych prac. Dlatego uprasza się Wykonawców o rozłożenie w czasie procesu zgłaszania.

Powrót do aktualności   Powrót do strony głównej
Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009