Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obręb Ostrowik, gmina Poświętne 2023-08-16
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie wołomińskim
obręb 0016 - Ostrowik, gmina Poświętne
geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone,
prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.
Wykonawca modernizacji: OPEGIEKA Sp. z o.o., ul Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
Kierownicy prac:
Tomasz Cier - tel. 502712685, tomasz.cier@opegieka.pl
Jarosław Kurowski - tel. 669977858, jaroslaw.kurowski@opegieka.pl
Planowane zakończenie: 5 grudnia 2023 roku.

Konwersja baz dla Gminy Radzymin 2023-06-26
W związku z przygotowaniem baz do konwersji danych GESUT i BDOT500 do nowych struktur proszę o wstrzymanie przekazywania wyników prac geodezyjnych z obszaru gminy Radzymin w dniach 27-28 czerwiec 2023 r.

Czasowe wstrzymanie zgłaszania prac geodezyjnych 2022-12-29
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 30 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1.01.2023r. natomiast uruchomienie możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane jest na dzień 2 stycznia 2023 r. już z nowym cennikiem.
Opłata za zgłoszenie pracy geodezyjnej o powierzchni 1 ha w 2023 roku wyniesie 120,34 zł.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009