Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
( szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 346-12-15 )

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH [pdf]

WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU [pdf]

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH [pdf]


PRZYKŁAD WNIOSKU - NARADA KOORDYNACYJNA [doc] PRZYKŁAD WNIOSKU - NARADA KOORDYNACYJNA [pdf]
Ewidencja gruntów i budynków
( szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 346-12-07, 22 346-12-14, 22 346-12-11 )

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009