Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Czasowe wstrzymanie zgłaszania prac geodezyjnych 2022-12-29
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 30 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1.01.2023r. natomiast uruchomienie możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane jest na dzień 2 stycznia 2023 r. już z nowym cennikiem.
Opłata za zgłoszenie pracy geodezyjnej o powierzchni 1 ha w 2023 roku wyniesie 120,34 zł.

Wyjaśnienie GUGiK dotyczące poprawiania operatów przyjętych do PZGiK 2021-09-28
21 września 2021 r. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wystosował do wszystkich Starostów/Prezydentów Miast pismo KN.540.33.2021 dotyczące praktyk poprawiania przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych.
W treści pisma Główny Geodeta Kraju wskazał, że takie działanie jest niezgodne z prawem. Przyjęcie operatu technicznego do zasobu kończy proces wykonania pracy geodezyjnej i po tym czasie nie można dokonywać w nim żadnych zmian. Jeżeli po przyjęciu do zasobu w operacie zostaną stwierdzone jakiekolwiek błędy lub omyłki, to ich poprawa może nastąpić jedynie poprzez zgłoszenie i realizację nowej pracy geodezyjnej.

Pismo GGK KN.540.33.2021 z dn. 21.09.2021 - operat techniczny postać elektronicznamoderniacja obrębu Wiktorów, gmina Radzymin 2021-06-17
W związku z pracami związanymi z modernizacją obrębu 0019 - Wiktorów, osoby wykonujące opracowania prawne - podziały, ustalenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone na w/w obrębach należy koordynować z firmą wykonującą modernizację:
Firma: WPG S.A.
Jednocześnie informuję, iż osobami, które ze strony WPG S.A. będą do kontaktu z Państwem będą następujące osoby:
1. Justyna Lasota-Kijora p33@wpg.com.pl , Tel. (22) 300 07 14,
2. Magdalena Dróżdż – p33@wpg.com.pl , Tel. (22) 300 07 14 ,
3. Paulina Zach- p.zach@wpg.com.pl , Tel. Kom. 501 749 544 , Tel. (22) 621 44 61 wew. 272
Planowane zakończenie: listopad 2021 r.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009