Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Plebiscyt „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020” – rozstrzygnięty 2021-04-01
Pleiscyt na najlepszy ośrodek rozstrzygnięty.

Na Wołomin zagłosowało aż 15 Wykonawców.

PRZEKAZYWANIE OPRACOWAŃ PRAWNYCH PRZEZ EPODGIK 2020-09-03
Informujemy, że uruchomiliśmy możliwość przekazywania opracowań prawnych zgłoszonych po 22 sierpnia 2020r. drogą elektroniczną przez system ePODGiK

INFORMACJA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU W SPRAWIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 2020-08-03
W związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy– Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), od dnia 31 lipca 2020 roku następuje m.in. zmiana przepisu art. 44b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 44 ust. 5 dzienniki praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju. W związku z powyższym wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od dnia 31 lipca 2020 r. należy składać do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009