Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Wyjaśnienie GUGiK dotyczące poprawiania operatów przyjętych do PZGiK 2021-09-28
21 września 2021 r. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wystosował do wszystkich Starostów/Prezydentów Miast pismo KN.540.33.2021 dotyczące praktyk poprawiania przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych.
W treści pisma Główny Geodeta Kraju wskazał, że takie działanie jest niezgodne z prawem. Przyjęcie operatu technicznego do zasobu kończy proces wykonania pracy geodezyjnej i po tym czasie nie można dokonywać w nim żadnych zmian. Jeżeli po przyjęciu do zasobu w operacie zostaną stwierdzone jakiekolwiek błędy lub omyłki, to ich poprawa może nastąpić jedynie poprzez zgłoszenie i realizację nowej pracy geodezyjnej.

Pismo GGK KN.540.33.2021 z dn. 21.09.2021 - operat techniczny postać elektronicznamoderniacja obrębu Wiktorów, gmina Radzymin 2021-06-17
W związku z pracami związanymi z modernizacją obrębu 0019 - Wiktorów, osoby wykonujące opracowania prawne - podziały, ustalenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone na w/w obrębach należy koordynować z firmą wykonującą modernizację:
Firma: WPG S.A.
Jednocześnie informuję, iż osobami, które ze strony WPG S.A. będą do kontaktu z Państwem będą następujące osoby:
1. Justyna Lasota-Kijora p33@wpg.com.pl , Tel. (22) 300 07 14,
2. Magdalena Dróżdż – p33@wpg.com.pl , Tel. (22) 300 07 14 ,
3. Paulina Zach- p.zach@wpg.com.pl , Tel. Kom. 501 749 544 , Tel. (22) 621 44 61 wew. 272
Planowane zakończenie: listopad 2021 r.

Plebiscyt „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020” – rozstrzygnięty 2021-04-01
Pleiscyt na najlepszy ośrodek rozstrzygnięty.

Na Wołomin zagłosowało aż 15 Wykonawców.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009