Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

PRZEKAZYWANIE OPRACOWAŃ PRAWNYCH PRZEZ EPODGIK 2020-09-03
Informujemy, że uruchomiliśmy możliwość przekazywania opracowań prawnych zgłoszonych po 22 sierpnia 2020r. drogą elektroniczną przez system ePODGiK

INFORMACJA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU W SPRAWIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 2020-08-03
W związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy– Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), od dnia 31 lipca 2020 roku następuje m.in. zmiana przepisu art. 44b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 44 ust. 5 dzienniki praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju. W związku z powyższym wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od dnia 31 lipca 2020 r. należy składać do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

Informacja dotycząca formatu przekazywanych plików do PZGiK Wołomin 2020-06-10
Od 15 czerwca 2020r do wszystkich prac geodezyjnych złożonych do weryfikacji należy dołączyć pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

Dopuszcza się dołączenie uzupełnionego pliku różnicowego otrzymanego z PODGiK, bądź pliku wsadowego, opracowanych w programie GEOMAP.

Podstawa prawna:
Art 71.6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.....


Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009