Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

ZMIANA GODZIN PRACY - STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE 2020-03-27

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.66.2020 z dnia 27 marca 2020 r.
z uwagi na stan epidemii od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Starostwo czynne będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.


ZMIANA GODZIN PRACY - STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE 2020-03-19

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.55.2020 z dnia 18 marca 2020 r.
z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego od dnia 19 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.
Starostwo czynne będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.


Dostarczanie dokumentacji geodezyjnej do PODGiK Wołomin 2020-03-19
Informuję o zasadach obowiązujących przy składaniu operatów technicznych, składaniu i odbieraniu dokumentów w zakresie uwierzytelnienia.

Składanie i odbieranie dokumentacji będzie się odbywać bez udziału pracownika Starostwa, w opisany poniżej sposób.
Nie dopuszcza się przemieszczania osób przynoszących/odbierających dokumentację poza obrębem klatki schodowej w obrębie parteru i pokoju nr 1.
Zasady obowiązują do odwołania. Realizacja tych czynności możliwa jest jedynie poprzez wcześniejsze umówienie telefoniczne tel. (022)346-12-15 (na określoną godzinę).
Wszelkie dokumenty pozostawiane mogą być wyłącznie w przygotowanych pojemnikach w pokoju nr 1 (na parterze).
Nie dopuszcza się pozostawiania dokumentacji w innych miejscach.
Dokumentacja nie powinna być opakowana w foliowe „koszulki”, a posiadająca teczki powinna być pozostawiana jako spięta, na teczce.
Złożona dokumentacja przechodzić będzie kilkudniową kwarantannę.
Pozostawiając dokumentację do uwierzytelnienia, na wniosku o uwierzytelnienie należy obowiązkowo wpisać adres e-mail, na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty.
Po dokonaniu opłaty, należy przesłać stosowną informację na adres email podgik@powiat-wolominski.pl (w tytule nr. opracowania oraz słowo „uwierzytelnienie”), co umożliwi sprawną obsługę czynności ze strony ośrodka.
Po dokonaniu uwierzytelnienia zostanie przekazana (e-mail/telefon) stosowna informacja z ośrodka o przygotowaniu dokumentacji.
Dokumentacja zostanie przygotowana jako wyłożona do obioru w pokoju nr 1, z kopią wniosku o uwierzytelnienie, na którym należy pokwitować własnym długopisem jej odbiór.
Wydanie dokumentacji odbywać się będzie bez udziału pracownika Starostwa.
Analogiczne do powyższych zasady dotyczą odbioru dokumentacji, która uzyskała negatywny wynik weryfikacji oraz jej ponownego składania.
Powyższe zasady mają na względzie uproszczenie proceduralne, przy zachowaniu odpowiednich zasad w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
Prosimy o ich uszanowanie i dostosowanie się, w celu umożliwienia zachowania funkcjonowania procedur związanych z przyjmowaniem wyników opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Marcin Sosiński
geodeta powiatowy

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009