Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

INFORMACJA - USTALENIE GRANIC PRZY MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH 2017-08-16
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi interpretacji § 79, ust. 5 i 6, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011r., w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów… (Dz. U. z 2011r., Nr 263, poz. 1572), tj. dotyczącymi, informuję, że zalecana jest następująca procedura przy zgłoszeniu o asortymencie „mapa do celów projektowych”:

1. W trakcie wykonywanych czynności geodeta uprawniony stwierdza zaistnienie przesłanki wynikającej z § 79, ust. 5 w/w rozporządzenia.

2. Wstrzymuje wykonywanie mapy do celów projektowych.

3. Zgłasza, na podstawie § 79, ust. 6, opracowanie dotyczące „ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”

4. Wykonuje czynności związane z ustaleniem granic.

5. Przekazuje do PODGiK operat zawierający dokumenty związane z ustaleniem granic ewidencyjnych - aktualizowanie bazy danych EGiB

6. Podejmuje prace związane z „mapą do celów projektowych”

7. Przekazuje do PODGiK operat - aktualizowanie baz danych BDOT i GESUT (w razie konieczności EGiB) – materiałem dla Zamawiającego „mapa do celów projektowych” z przedmiotową granicą działki, określoną z wymaganą dokładnością.


Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-28
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz wyszukiwanie punktów osnowy. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to: <
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną

Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal wolominski.e-mapa.net 2017-04-06
Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.wolominski.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009