Aktualności

Czasowe wstrzymania zgłaszania prac geodezyjnych 2018-12-27
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 28 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00. Ponowne uruchomienie planowane jest w dniu 2 stycznia 2019 r. już z nowym cennikiem.

MODERNIZACJA OBRĘBÓW W GMINIE RADZYMIN 2018-12-10

W związku z pracami związanymi z modernizacją obrębów:
1. 0002 - Cegielnia,
2. 0005 - Stary Dybów,
3. 0007 - Emilianów,
4. 0018 - Słupno,
5. 0023 - Zwierzyniec,
w gminie Radzymin
osoby wykonujące opracowania prawne na w/w obrębach prosimy o kontakt z firmą:

ULP Spółka z o.o.
ul. Noniewicza 85F lok. 3,
16-400 Suwałki,
tel. 605 907 700

w celu uzgodnienia danych dotyczących granic

Remont w PODGiK w dniach 12-14.09.2018r 2018-09-07
Informujemy, że z powodu planowanego remontu PODGiK w dniach 12-14.09.2018r będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Mapa zasadnicza w powiecie wołomińskim dostępna on-line 2018-03-23
Informujemy, że od dnia 23 marca 2018r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie udostępnia w trybie niepublicznym usługę sieciową WMS dla danych mapy zasadniczej w portalu mapowym dostępnym pod adresem www.wolominski.e-mapa.net

Katalog wytycznych dotyczących prawa geodezyjnego opublikowany przez GUGiK 2018-01-05
Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii dostępny jest na stronie www.gugik.gov.pl

INFORMACJA - USTALENIE GRANIC PRZY MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH 2017-08-16
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi interpretacji § 79, ust. 5 i 6, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011r., w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów… (Dz. U. z 2011r., Nr 263, poz. 1572), tj. dotyczącymi, informuję, że zalecana jest następująca procedura przy zgłoszeniu o asortymencie „mapa do celów projektowych”:

1. W trakcie wykonywanych czynności geodeta uprawniony stwierdza zaistnienie przesłanki wynikającej z § 79, ust. 5 w/w rozporządzenia.

2. Wstrzymuje wykonywanie mapy do celów projektowych.

3. Zgłasza, na podstawie § 79, ust. 6, opracowanie dotyczące „ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”

4. Wykonuje czynności związane z ustaleniem granic.

5. Przekazuje do PODGiK operat zawierający dokumenty związane z ustaleniem granic ewidencyjnych - aktualizowanie bazy danych EGiB

6. Podejmuje prace związane z „mapą do celów projektowych”

7. Przekazuje do PODGiK operat - aktualizowanie baz danych BDOT i GESUT (w razie konieczności EGiB) – materiałem dla Zamawiającego „mapa do celów projektowych” z przedmiotową granicą działki, określoną z wymaganą dokładnością.


Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-28
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz wyszukiwanie punktów osnowy. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to: <
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną

Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal wolominski.e-mapa.net 2017-04-06
Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.wolominski.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.

INFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.1711.7.2015 2015-12-22
Informacja w sprawie wchodzących w życie z dniem 11 stycznia 2016 r. przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 listopada 2015 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.2015 poz. 2109).

zobacz skan pisma

INFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.1711.5.2015 2015-12-14
Informacja w sprawie obowiązujących od 8 grudnia przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 października 2015 r.w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015 poz. 1938) oraz wchodzących w życie z dniem 18 grudnia przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej (Dz.U.2015 poz 2028).

zobacz skan pisma

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KOMPLETOWANIA OPERATÓW GEODEZYJNYCH 2015-06-07
W zakładce "dokumenty do pobrania" zostały zamieszczone w plikach "pdf" oraz "doc" wskazówki dotyczące kompletowania operatów geodezyjnych.

SPOTKANIE WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH ZE STAROSTĄ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2015-05-18
W dniu 1 czerwca 2015r. (poniedziałek), o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie Wykonawców prac geodezyjnych ze Starostą Powiatu Wołomińskiego. Spotkanie odbędzie się na „Sali Konferencyjnej” w budynku starostwa przy ulicy Prądzyńskiego 3.

PRZYKŁADOWY ARKUSZ DANYCH BUDYNKOWYCH I WYKAZ ZMIAN DANYCH BUDYNKOWYCH 2015-04-01
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i problemami dotyczącymi sporządzania dokumentacji dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków przedstawiam w załączeniu przykładowy arkusz danych ewidencyjnych oraz przykładowy wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący tych danych.
Zwracam jednocześnie uwagę, że część z podawanych w arkuszach danych ewidencyjnych danych posiada zamkniętą listę ich dopuszczalnych wartości oraz formatów opisanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2013 poz. 1551).

Propozycja arkusza danych oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych dostępne są w zakładce „dokumenty do pobrania” na stronie www.geodezja.wolomin.pl.

zobacz skan pisma

PRZEKAZYWANIE WYNIKÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO PODGiK 2015-03-06
Dla potrzeb przekazywania plików z wynikami prac geodezyjnych na potrzeby aktualizowania mapy zasadniczej uruchomiony został odrębny adres e-mail:

kartowanie@powiat-wolominski.pl

Proszę na powyższy adres kierować wyłącznie pliki/katalogi zawierające wyniki prac geodezyjnych do zgłoszonych robót. W celu zachowania porządku przekazywane informacje proszę umieszczać w plikach/katalogach których nazwa jest numerem zgłoszonej roboty - czyli np.:

6640.5527.2015

ZWIĘKSZENIE LICZBY DOSTĘPNYCH BANKÓW W USŁUDZE -PayByNet- 2015-02-12
ANKIETA
Trwają obecnie rozmowy z firmą KIR, świadczącą usługę PayByNet do obsługi płatności w serwisie zgłoszeń internetowych, dotyczące zwiększenia liczby dostępnych banków. W rozmowach tych chcemy położyć szczególny nacisk na podpisanie umów między firmą KIR a bankami w których posiadają konta użytkownicy naszego serwisu. W tym celu zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej nazwy banku który Państwa zdaniem powinien znaleźć się na liście obsługiwanych przez PayByNet. Informację proszę kierować na adres:

1. podgik@powiat-wolominski.pl (z dopiskiem w tytule Bank)

2. bezpośrednio do pracowników obsługi interesanta lub naczelnika PODGiK w Wołominie

Ze względu na charakter sprawy proszę potraktować ją jako pilną i w/w informację przekazać do 20.02.2015r. Zebrane w ankiecie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie we wskazanym celu i po wykorzystaniu zostaną usunięte.

INFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.6641.1.1.2015 2015-01-16
Informacja w sprawie zmian w przekazywaniu danych w obiektach ewidencji gruntów i budynków w związku ze zmianami na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

zobacz skan pisma

INFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.6641.36.2014 2014-12-09
W związku z zapisami art. 12b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 Nr 193 poz 1287 ze zm) przypominam, że wykonawca prac geodezyjnych ma prawo ustosunkować się do wyników protokołu weryfikacji w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku przekroczenia terminu na zajęcie stanowiska – tj. 14 dni od daty otrzymania protokołu brak jest podstaw dla przeprowadzenia czynności powtórnej weryfikacji wyników złożonego opracowania.

zobacz skan pisma

PRZERWA W DZIAŁANIU IGEOMAP 2014-08-28
W związku z pracami serwisowymi w okresie od 29 sierpnia od godz. 16:00 do 1 września do godz. 10:00 nastąpi przerwa techniczna w obsłudze zgłaszanych internetowo, prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie. Przepraszamy za utrudnienia.

SPOTKANIE W SPRAWIE NOWYCH PRZEPISÓW W GEODEZJI 2014-07-22
W dniu 23.07.2014r. (środa), o godzinie 12:00 Geodeta Powiatowy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w sprawie omówienia zmian w funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego w Wołominie, wynikających ze zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych. Spotkanie odbędzie się na „Sali Konferencyjnej” w budynku starostwa przy ulicy Prądzyńskiego 3.

URUCHOMIENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH 2014-07-22
W dniu 23.07.2014r. (środa), o godzinie 8:00 uruchomiony zostanie system elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych za pośrednictwem serwisu ePODGiK. W związku z koniecznością pobrania opłaty za materiały przed ich udostępnieniem (ustawa z dnia 5 czerwca 2014r., o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), niezbędne stało się umożliwienie dokonywania płatności elektronicznych „czasu rzeczywistego”, co realizowane będzie za pośrednictwem usługi PayByNet, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (KIR S.A.)

Wysokość opłaty Prowizja dla KIR S.A.

do 100,00 zł 0,99 zł
100,01 – 300,00 zł 1,99 zł
300,01 – 1000,00 zł 2,99 zł
1000,01 – 5000,00 zł 4,99 zł
5000,01 – 10000,00 zł 9,99 zł

Uruchomienie serwisu po tak długiej przerwie może spowodować jego zblokowanie przez nadmierną liczbę zgłaszanych prac. Dlatego uprasza się Wykonawców o rozłożenie w czasie procesu zgłaszania.  więcej

WSTRZYMANIE ZGŁASZANIA PRAC W PODGiK WOŁOMIN 2014-07-10
UWAGA
W związku z ogłoszeniem w dniu 04.07.2014r., tekstu ustawy z dnia 05 czerwca 2014r., o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897), - radykalnej zmianie ulegają zasady udostępniania materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014r. (sobota!!!), dlatego, z przyczyn technicznych związanych z dostosowaniem do nowych uregulowań prawnych, system zgłaszania internetowego zostanie zawieszony 11 lipca (piątek) o godzinie 23:59 do czasu rozwiązania wszystkich problemów. Za powstałe, choć niezawinione przez nas utrudnienia, serdecznie przepraszamy.

TREŚĆ NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 12 LIPCA 2014 2014-07-08

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zobacz treść

Informacja Geodety Powiatowego ( nowelizacja przepisów Prawo geodezyjne ) 2014-07-08
Informacja Geodety Powiatowego w sprawie nowelizacji przepisów prawo geodezyjne i kartograficzne - zobacz treść

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW PZGiK 2014-05-27
W ZAKŁADCE DOKUMENTY ZOSTAŁ DODANY WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW PZGiK

TREŚĆ NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD STYCZNIA 2014 2014-01-05

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zobacz treść

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków - zobacz treść

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.zobacz treść

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009