Dostępne zasoby geodezyjne przedstawione za pomocą oprogramowania iGeoMap
Gminy
Dąbrówka
Jadów
Klembów
Poświętne
Radzymin
Strachówka
Tłuszcz
Miasta
Kobyłka
Marki
Wołomin
Ząbki
Zielonka
Mapa powiatu

Aktualności

ZWIĘKSZENIE LICZBY DOSTĘPNYCH BANKÓW W USŁUDZE -PayByNet- 2015-02-12

ANKIETA
Trwają obecnie rozmowy z firmą KIR, świadczącą usługę PayByNet do obsługi płatności w serwisie zgłoszeń internetowych, dotyczące zwiększenia liczby dostępnych banków. W rozmowach tych chcemy położyć szczególny nacisk na podpisanie umów między firmą KIR a bankami w których posiadają konta użytkownicy naszego serwisu. W tym celu zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej nazwy banku który Państwa zdaniem powinien znaleźć się na liście obsługiwanych przez PayByNet. Informację proszę kierować na adres:

1. podgik@powiat-wolominski.pl (z dopiskiem w tytule Bank)

2. bezpośrednio do pracowników obsługi interesanta lub naczelnika PODGiK w Wołominie

Ze względu na charakter sprawy proszę potraktować ją jako pilną i w/w informację przekazać do 20.02.2015r. Zebrane w ankiecie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie we wskazanym celu i po wykorzystaniu zostaną usunięte.


INFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.6641.1.1.2015 2015-01-16

Informacja w sprawie zmian w przekazywaniu danych w obiektach ewidencji gruntów i budynków w związku ze zmianami na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

zobacz skan pismaINFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.6641.36.2014 2014-12-09

W związku z zapisami art. 12b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 Nr 193 poz 1287 ze zm) przypominam, że wykonawca prac geodezyjnych ma prawo ustosunkować się do wyników protokołu weryfikacji w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku przekroczenia terminu na zajęcie stanowiska – tj. 14 dni od daty otrzymania protokołu brak jest podstaw dla przeprowadzenia czynności powtórnej weryfikacji wyników złożonego opracowania.

zobacz skan pismaCopyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009