Dostępne zasoby geodezyjne przedstawione za pomocą oprogramowania iGeoMap
Gminy
Dąbrówka
Jadów
Klembów
Poświętne
Radzymin
Strachówka
Tłuszcz
Miasta
Kobyłka
Marki
Wołomin
Ząbki
Zielonka
Mapa powiatu

Aktualności

SPOTKANIE W SPRAWIE NOWYCH PRZEPISÓW W GEODEZJI 2014-07-22
INFORMACJA
W dniu 23.07.2014r. (środa), o godzinie 12:00 Geodeta Powiatowy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w sprawie omówienia zmian w funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego w Wołominie, wynikających ze zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych. Spotkanie odbędzie się na „Sali Konferencyjnej” w budynku starostwa przy ulicy Prądzyńskiego 3.

URUCHOMIENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH 2014-07-22
INFORMACJA
W dniu 23.07.2014r. (środa), o godzinie 8:00 uruchomiony zostanie system elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych za pośrednictwem serwisu ePODGiK. W związku z koniecznością pobrania opłaty za materiały przed ich udostępnieniem (ustawa z dnia 5 czerwca 2014r., o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), niezbędne stało się umożliwienie dokonywania płatności elektronicznych „czasu rzeczywistego”, co realizowane będzie za pośrednictwem usługi PayByNet, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (KIR S.A.)

Wysokość opłaty Prowizja dla KIR S.A.

do 100,00 zł 0,99 zł
100,01 – 300,00 zł 1,99 zł
300,01 – 1000,00 zł 2,99 zł
1000,01 – 5000,00 zł 4,99 zł
5000,01 – 10000,00 zł 9,99 zł

Uruchomienie serwisu po tak długiej przerwie może spowodować jego zblokowanie przez nadmierną liczbę zgłaszanych prac. Dlatego uprasza się Wykonawców o rozłożenie w czasie procesu zgłaszania.
 więcej

WSTRZYMANIE ZGŁASZANIA PRAC W PODGiK WOŁOMIN 2014-07-10
UWAGA
W związku z ogłoszeniem w dniu 04.07.2014r., tekstu ustawy z dnia 05 czerwca 2014r., o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897), - radykalnej zmianie ulegają zasady udostępniania materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014r. (sobota!!!), dlatego, z przyczyn technicznych związanych z dostosowaniem do nowych uregulowań prawnych, system zgłaszania internetowego zostanie zawieszony 11 lipca (piątek) o godzinie 23:59 do czasu rozwiązania wszystkich problemów. Za powstałe, choć niezawinione przez nas utrudnienia, serdecznie przepraszamy.


Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009