Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Informacja dotycząca formatu przekazywanych plików do PZGiK Wołomin 2020-06-10
Od 15 czerwca 2020r do wszystkich prac geodezyjnych złożonych do weryfikacji należy dołączyć pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

Dopuszcza się dołączenie uzupełnionego pliku różnicowego otrzymanego z PODGiK, bądź pliku wsadowego, opracowanych w programie GEOMAP.

Podstawa prawna:
Art 71.6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.....


modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Nadma Gmina Radzymin 2020-05-25

W związku z pracami związanymi z modernizacją obrębu:
0013 - Nadma,
osoby wykonujące opracowania prawne - podziały, ustalenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone na w/w obrębie należy koordynować z firmą wykonującą modernizację:

Firma: InterTIM Sp. Z o.o.
Kierownik prac geod. i kartograficznych: Marzena Stawiecka
Wykonawca prac geodezyjnych: Renata Kaszuba

tel. 605 907 700

e-mail: intertim@intertim.pl

data rozpoczęcia: 12-05-2020r.
planowane zakończenie: 10-12-2020r


ZMIANA GODZIN PRACY - STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE 2020-04-30
Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.93.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zostają zmienione godziny pracy Wydziału Geodezji i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Poniedziałek 8:00 - 17:00,

Wtorek, Środa, Czwartek 8:00 - 16:00,

Piątek 8:00 - 15:00


Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009