Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

WSTRZYMANIE OBSŁUGI INTERTESANTÓW 2020-08-05
Informujemy, że do dnia 17 sierpnia 2020 r zostaje wstrzymana bieżąca obsługa interesantów.

Wszystkie wnioski jak również prace geodezyjne do weryfikacji możemy nadać poprzez paczkomat InPost/Urząd24 z dowolnej lokalizacji

InPost/Urząd24

lub możemy złożyć do wrzutni znajdującej się przy drzwiach wejściowych Wydziału Geodezji i Kartografii.

Odbiór materiałow do prac geodezyjnych jak również odbiór zamówionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywać się będzie poprzez pocztę lub paczkomat InPost/Urząd24.

Telefony kontaktowe


INFORMACJA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU W SPRAWIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 2020-08-03
W związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy– Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), od dnia 31 lipca 2020 roku następuje m.in. zmiana przepisu art. 44b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 44 ust. 5 dzienniki praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju. W związku z powyższym wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od dnia 31 lipca 2020 r. należy składać do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

Informacja dotycząca formatu przekazywanych plików do PZGiK Wołomin 2020-06-10
Od 15 czerwca 2020r do wszystkich prac geodezyjnych złożonych do weryfikacji należy dołączyć pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

Dopuszcza się dołączenie uzupełnionego pliku różnicowego otrzymanego z PODGiK, bądź pliku wsadowego, opracowanych w programie GEOMAP.

Podstawa prawna:
Art 71.6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.....


Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009